Nemšovský slávik

Napriek epidemiologickej situácii, kedy nemôžeme vyučovať spev prezenčnou formou sa naši žiaci poctivo pripravovali a so svojimi pedagógmi komunikovali počas online stretnutí. Preto sme sa rozhodli, že aj v tomto školskom roku sa uskutoční spevácka súťaž Nemšovský slávik. Avšak prvýkrát má podobu internej súťaže. Zúčastnilo sa jej 17 žiakov, ktorí súťažili v štyroch vekových kategóriách. Súťažiaci sa predstavili s jednou ľudovou piesňou a s piesňou podľa vlastného výberu. Umiestnenie súťažiacich: 1.kategória 1.miesto Katarína Blašková 2.miesto Nina Balajová 3. miesto Magdaléna Chupáčová 2.kategória 1.miesto Klára Orságová 2.miesto Jasmína Navrátilová 3. miesto Lukáš Miškech 3.kategória 1. miesto Ela Luprichová 2.miesto Timea Kašlíková...

Nástup žiakov na vyučovanie

Vážení rodičia, milí žiaci. S radosťou Vám oznamujeme, že od 12.4.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie v Nemšovej i na elokovaných pracoviskách pre žiakov vo veku I. stupňa ZŠ  v individuálnej forme vyučovania okrem vyučovania spevu a hry na dychové nástroje. Vyučovanie skupinovej formy vyučovania a vyučovanie hry na dychové nástroje a spevu ako aj vyučovanie žiakov individuálnej formy vyučovania vo veku II. stupňa ZŠ a starších naďalej prebieha dištančnou formou. Nástup na prezenčnú formu vyučovania je dobrovoľný, podmienkou je však vyplnenie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktorého prílohou je negatívny výsledok testu na ochorenie COVID – 19 jedného zo zákonných zástupcov, ktorí žijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie...

OZNAM

Vážení rodičia. Podľa vyjadrenia RÚVZ v Trenčíne sa musia žiaci pri nástupe do školy preukázať Čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu OBIDVOCH zákonných zástupcov alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19. V prípade, že toto vyhlásenie s prílohou neodovzdáte, dieťa nemôže nastúpiť na vyučovanie. Čestné vyhlásenie potrebné k nástupu dieťaťa do školy si môžete stiahnuť pod textom. Vyučovanie skupinovej formy vyučovania a vyučovanie hry na dychové nástroje a spevu ako aj vyučovanie žiakov individuálnej formy vyučovania vo veku II. stupňa ZŠ a starších naďalej prebieha dištančnou formou. O priebehu vyučovania Vás budú kontaktovať  triedni učitelia. Vstup zákonných zástupcov do budovy školy...