Otvorenie školy

 

Vážení rodičia.

 

Po dohode so zriaďovateľom (mesto Nemšová) bude Základná umelecká škola Nemšová otvorená od 8. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020  v prevádzke v čase od 7.00h do 16.00h .

Vyučovanie sa obnoví len pre žiakov hudobného odboru v Nemšovej na ul. Ľuborčianska 2 a v priestoroch Katolíckej spojenej školy.  Žiaci hudobného odboru sa vzdelávajú len v hlavnom predmete – Hra na nástroj, Spev.

Na elokovaných pracoviskách vo všetkých odboroch a taktiež skupinové vyučovanie v Nemšovej bude prebiehať do konca školského roka naďalej dištančnou formou.

Žiaci budú chodiť do základnej umeleckej školy po prerušení prevádzky dobrovoľne a budú sa riadiť prevádzkovým a vnútorným režimom stanoveným od 8. júna 2020.

 

Prevádzkový poriadok – Prevádzka a vnútorný režim ZUŠ Nemšová jún 2020

Vyhlásenie zákonného zástupcu – Vyhlasenie(1)

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *