OZNAM

Vážení rodičia.

Podľa vyjadrenia RÚVZ v Trenčíne sa musia žiaci pri nástupe do školy preukázať Čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu OBIDVOCH zákonných zástupcov alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19. V prípade, že toto vyhlásenie s prílohou neodovzdáte, dieťa nemôže nastúpiť na vyučovanie. Čestné vyhlásenie potrebné k nástupu dieťaťa do školy si môžete stiahnuť pod textom.

Vyučovanie skupinovej formy vyučovania a vyučovanie hry na dychové nástroje a spevu ako aj vyučovanie žiakov individuálnej formy vyučovania vo veku II. stupňa ZŠ a starších naďalej prebieha dištančnou formou.

O priebehu vyučovania Vás budú kontaktovať  triedni učitelia.

Vstup zákonných zástupcov do budovy školy je naďalej zakázaný. Žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov o dodržiavanie epidemiologických opatrení.

Za pochopenie ďakujeme.

Vedenie ZUŠ


Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *