Kreatívne Vianoce

Kreatívne Vianoce

Kreatívne Vianoce V mesiaci december prebiehal už siedmy ročník  súťaže výtvarného odboru – Kreatívne Vianoce. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách, pričom si deti mohli vybrať z troch zvolených tém : vianočná pohľadnica, vianočný obraz alebo vianočný trpaslík. Z témy „vianočný obraz“ boli vybrané dve práce žiačok , a to Olívie Malíkovej a Niny Ragulovej, ktoré boli použité na tvorbu vianočnej pohľadnice ZUŠ. Práce vyhodnocovala trojčlenná komisia na čele s predsedom komisie výtvarníkom Vilamom Schmidbauerom. Ceny boli víťazom súťaže odovzdané dňa 9. decembra v Kultúrnom dome v Ľuborči.
Exkurzia do Národnej galérie Albertina vo Viedni

Exkurzia do Národnej galérie Albertina vo Viedni

Posledný týždeň pred Vianocami, konkrétne 18.12.2019 sa  39 žiakov  výtvarného odboru zo 7 elokovaných pracovísk spolu so svojimi pedagógmi  zúčastnili exkurzie do Národnej  galérie Albertina vo Viedni.  Žiaci tak  po prvýkrát mohli  na vlastné oči vidieť  výtvarné  diela najväčších  umelcov 19. a 20. storočia. Predmetom  výstavy bola Batlinerova zbierka, ktorá začala  umelcami  impresionizmu  a postimpresionizmu ako sú Degas, Cezanne, Toullese-Lautrec a Gaugiun, pokračovala  expresionizmom a dielami  od Wackera, Sedlačeka a Hofera, zahŕňala i  diela Kokoschku, ruskú avangardu, ktorú reprezentujú Malevič, či  Chagall a celú výstavu  završili diela výtvarného šéfkuchára Pabla  Picassa.  Okrem tejto zbierky videli tvorbu Albrechta Dürera , ktorý je  známy...
Adventný koncert žiakov a učiteľov hudobného odboru

Adventný koncert žiakov a učiteľov hudobného odboru

  Hudobný odbor sa prezentoval na Adventnom koncerte 8.12.2019 v Kultúrnom centre v Nemšovej. V úvode koncertu zazneli tóny známej skladby Adeste Fideles v podaní komorného zoskupenia v podobe dychového kvintetu z Dolnej Súče pod vedením pána učiteľa Vladimíra Vavra. Následne sa predstavili sólisti  v hre na klavíri, husliach a flaute. Novinkou bol inštrumentálny súbor pozostávajúci z huslistov, bicií, flauty, gitary, klavíra a spevu, ktorý viedla pani učiteľka Mgr. Veronika Sirotná Šutá, DiS. art. Pravú vianočnú náladu nám prinieslo komorné zoskupenie pod taktovkou Mgr. Karola Liptáka, ktoré zahralo známe koledy ako: Búvaj dieťa, Jasná hviezda, Aký je to svit, Biele Vianoce, Dobrý pastier,...
Mikulášsky koncert 4.12.2019

Mikulášsky koncert 4.12.2019

Sériu predvianočných koncertov sme odštartovali 4. decembra Mikulášskym koncertom tanečného a literárno-dramatického odboru v Kultúrnom centre v Nemšovej. Diváci si mohli pozrieť choreografie v štýle moderného či ľudového tanca, novinkou bola choreografia z dielne p. učiteľky Aleny Ertlovej , a to tanec so svetielkujúcimi krídlami, ktorá zožala veľký úspech. Svoju premiéru mal i literárno – dramatický odbor so svojimi troma scénkami.  Viac fotiek si môžete pozrieť v galérii.