Vyučovanie od 24.5.2021

Vážení rodičia, milí žiaci, od 24.5.2021 bude prebiehať vyučovanie vo všetkých odboroch opäť prezenčnou formou v Nemšovej i na všetkých elokovaných pracoviskách. Žiaci všetkých ročníkov a všetkých odborov, v individuálnych aj skupinových predmetoch môžu navštevovať vyučovanie podľa rozvrhu hodín a po dohode s ich triednym učiteľom.

Žiaci predložia Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti každých 14 dní, pri vyučovaní je potrebné rúško, žiaci spevu a hry na dychové nástroje rúško pri vyučovaní nepoužívajú, v priestoroch školy mimo triedy však musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.

Tešíme sa na všetkých našich mladých umelcov.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *