Vitajte v  školskom roku 2021/2022

Vitajte v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia, milí žiaci!


Tešíme sa na Vás v novom školskom roku 2021/2022.
Zápis žiakov a zadeľovanie rozvrhu hodín sa uskutoční po dohovore s triednym učiteľom (telefonicky a mailom).
Následne na to bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu hodín prezenčnou formou v priestoroch školy a na elokovaných pracoviskách. Vstup do budovy školy je len pre žiakov s prekrytím dýchacích ciest, pri vstupe dezinfekcia. Podmienky vstupu do budovy sú v prílohe.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov).

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *