NOVINKY

 

 

Pozvánka na Adventný koncert žiakov hudobného odboru

 

 

 

 

Prijímacie skúšky na šk. rok 2019/2020

 

 

Prijímacie skúšky 

Dňa 21.5.2018 od 14:00 – 17:00 hod. sa uskutočnia prijímacie skúšky do  hudobného odboru ( gitara, dychové nástroje)  v ZŠ s MŠ R. Hečku.

Na štúdium vo všetkých odboroch prijímame  deti, ktoré dovŕšili k 1.1.2018 5 rokov.

Plagát si pozrite tu –  Prijímačky Dolná Súča 2018

Pozvánka na Adventný koncert žiakov hudobného odboru