DOLNÁ SÚČA

Elokované pracovisko:

ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku, Dolná Súča

913 32 Dolná Súča 252

Hudobný odbor

Mgr. Hladká Katarína, DIS. art. – akordeón

Mgr. art. Simona Boďová – priečna flauta, saxofón

Birasová Dana – klavír

Mgr. Hodgkinson Lucia – klavír

Oliš Jaroslav, DiS. art.- gitara

Pleva Martin, DiS. art. – gitara

Mgr. Dlábiková Laura – spev

Martin Rebro, DiS. art. – dychové nástroje

Vavro Vladimír – dychové nástroje,  akordeón

Stehlík Dušan  – trúbka, zobcová flauta, tenor

Pišný Dušan – bicie nástroje

Tanečný odbor

Monika Kňažeková

Výtvarný odbor

Mgr. Ondrej Peťkovský, PhD.