DOLNÁ SÚČA

Elokované pracovisko:

ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku, Dolná Súča

913 32 Dolná Súča 252

 

Hudobný odbor

Mgr. Katarína Václaviková, DiS. art. – klavír, hudobná náuka

Oliš Jaroslav, DiS. art.- gitara

Pleva Martin, DiS. art. – gitara

Mgr. Dlábiková Laura – spev

Bc. Monika Klenová –  priečna flauta, zob. flauta

 Martin Rebro, DiS. art. – dychové nástroje

Vavro Vladimír – dychové nástroje, bicie nástroje, akordeón

 

 

Tanečný odbor

Mgr. Ondrovič Vladimír 

 

Výtvarný odbor

Mgr. Ondrej Peťkovský, PhD.