DRIETOMA

Elokované pracovisko:

Základná škola s materskou školou

913 03 Drietoma 453

Hudobný odbor

Slavomír Markech – zobcová flauta, B trubka

Ľubomír Michalec, DiS. art. – dychové  a bicie nástroje

Mgr. Veronika Sirotná Šutá – husle

Matúš Husár, DiS. art. – husle

Mgr. Lucia Hodgkinson – klavír, hudobná náuka

Mgr. Slávka Meravá – spev

Tanečný odbor

Jozef Čakloš, DiS. art.

Výtvarný odbor

Bc. Ivana Žalúdeková

Mgr. Ondrej Peťkovský, PhD.