DRIETOMA

Elokované pracovisko:

Základná škola s materskou školou

913 03 Drietoma 453

 

Hudobný odbor

Slavomír Markech – zobcová flauta, B trubka

Ľubomír Michalec, DiS. art. – dychové nástroje

Mgr. Veronika Sirotná Šutá – husle, hudobná náuka

Matúš Husár – husle

Jakub Cigánik – klavír

Mgr. Aneta Rapaičová – spev

 

Tanečný odbor

Jozef Čakloš

 

Výtvarný odbor

Bc. Ivana Žalúdeková