NOVINKY

Pozvánka na Jarný koncert v Drietome

Pozvánka na Adventný koncert

 

Pozvánka na Mikulášsky koncert

 

 

 

Pozvánka na Májový koncert žiakov hudobného a tanečného odboru

Prijímacie skúšky na šk. rok 2019/2020

 

Prijímacie skúšky 

Dňa 21.5.2018 od 14:00 – 17:00 hod. sa uskutočnia prijímacie skúšky do výtvarného, tanečného a hudobného odboru(dychové nástroje, husle)  v ZŠ s MŠ v Drietome.

Na štúdium vo všetkých odboroch prijímame  deti, ktoré dovŕšili k 1.1.2018 5 rokov. 

Plagát si pozrite tu – Prijímačky Drietoma 2018

Pozvánka na Mikulášsky koncert žiakov hudobného a tanečného odboru