HORNÁ SÚČA

Elokované pracovisko:

ZŠ s MŠ M . Rešetku, Horná Súča

913 33 Horná Súča 242

Hudobný odbor:

Mgr. Karol Lipták – klavír

Varhaníková Edita – klavír

Matúš Husár – husle

Ľubomír Michalec, DiS. art. – dychové nástroje, bicie nástroje

Zlatica Šatková – spev

Dominik Štefánek, DiS. art. – dychové nástroje

Vladimír Vavro – dychové nástroje

Mgr. Katarína Hladká, DiS. art. – akordeón

Mgr. art. Simona Boďová – dychové nástroje

Výtvarný odbor:

Mgr. Ondrej Peťkovský, PhD.

Tanečný odbor:

Mgr. Vladimír Ondrovič – hip hop