NOVINKY

Pozvánka na Mikulášsky koncert

Prijímacie skúšky na šk. rok 2019/2020

Pozvánka na Letný koncert žiakov hudobného a tanečného odboru

Prijímacie skúšky 

Dňa 21.5.2018 od 14:00 – 17:00 hod. sa uskutočnia prijímacie skúšky do  tanečného a hudobného odboru (dychové nástroje, akordeón, klavír,spev)  v ZŠ s MŠ M. Rešetku v Hornej Súči.

Na štúdium vo všetkých odboroch prijímame  deti, ktoré dovŕšili k 1.1.2018 5 rokov. 

Plagát si pozrite tu – Prijímačky Horná Súča2018

Pozvánka na Mikulášsky koncert žiakov hudobného a tanečného odboru