HORNÉ SRNIE

Elokované pracovisko:

ZŠ a MŠ Václava Mitúcha

Školská 808/1

914 42 Horné Srnie 

 

Hudobný odbor:

Rebro Martin – zobcová flauta

Tanečný odbor:

Mutalová Gabriela, DiS. art.

 

Výtvarný odbor:

Mgr. Haliaková Anna, PhD.