HORNÉ SRNIE

Elokované pracovisko:

ZŠ a MŠ Václava Mitúcha

Školská 808/1

914 42 Horné Srnie 

Hudobný odbor:

Rebro Martin – zobcová flauta

Mgr. Dlábiková Laura – spev

Tanečný odbor:

Ficka Gabriela, DiS. art.

Kňažeková Monika

Výtvarný odbor:

Mgr. Haliaková Anna, PhD.