SKALKA NAD VÁHOM

Elokované pracovisko:

ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom

Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom

Hudobný odbor:

Mgr. art. Simona Boďová – zobcová flauta

Výtvarný odbor:

Mgr. Miroslava Bachratá