NOVINKY

Pozvánka na Adventný koncert

Pozvánka na Májový koncert žiakov hudobného a tanečného odboru

Prijímacie skúšky 

Dňa 15.5.2018 od 14:00 – 17:00 hod. sa uskutočnia prijímacie skúšky do tanečného a hudobného odboru(dychové nástroje, husle)  v ZŠ s MŠ Samuela Timona v Trenčianskej Turnej.

Na štúdium vo všetkých odboroch prijímame  deti, ktoré dovŕšili k 1.1.2018 5 rokov. 

Plagát si pozrite tu –  Prijímačky  Tr. Turná 2018

Pozvánka na Adventný koncert žiakov hudobného odboru