Občianske združenie Rady rodičov

Základné informácie o Občianskom združení Rady rodičov pri Základnej umeleckej škole Nemšová

PDFTlačiťE-mail

Občianske združenie je nezávislé dobrovoľné združenie rodičov, zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je registrované v organizácii Slovenskej rady rodičovských združení. Občianske združenie vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.
Činnosť OZ Rady rodičov pri Základnej umeleckej škole Nemšová:

 • dobrovoľná, nezisková práca v prospech Základnej umeleckej školy Nemšová
 • financovanie školskej činnosti
 • získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom 2% z daní právnických a fyzických osôb

Názov:                   Občianske združenie Rady rodičov pri Základnej umeleckej škole Nemšová

Sídlo:                        Základná umelecká škola Nemšová, Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová

Právna forma:        Občianske združenie/ nezisková organizácia

IČO:                          37920201

č.účtu – IBAN:    SK96 0200 0000 0019 3142 8851

2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Rady rodičov pri ZUŠ Nemšová. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Formulár o poukázaní 2% z dane si môžete stiahnuť aj tu : r 2022

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zučtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť: Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Rady rodičov pri Základnej umeleckej škole Nemšová Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Právna forma:Občianske združenie Identifikačné číslo (IČO/SID):37920201
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Rady rodičov pri Základnej umeleckej škole Nemšová Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Právna forma: Občianske združenie Identifikačné číslo (IČO/SID):37920201
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 
 4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Rady rodičov pri Základnej umeleckej škole Nemšová Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Právna forma: Občianske združenie Identifikačné číslo (IČO/SID):37920201
 5. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.