VÝTVARNÝ ODBOR

Výtvarný odbor sa teší stále veľkému záujmu. Deti u nás môžu rozvíjať svoje talenty, každá snaha či nápad sa vždy prejaví v krásnom autorskom dielku. Myšlienky a potreby vyjadriť sa realizujú naši autori rôznymi typmi výtvarných techník.

V základnom štúdiu sa venujeme výučbe kresby, maľby, grafiky, modelovaniu (práca s modelárskou hlinou) a dekoratívnej činnosti. Pre ďalší rozvoj výtvarnej tvorivosti zapájame aj nové techniky: maľba na hodváb a sklo, výroba šperkov. Starší žiaci rozvíjajú talent pomocou fotografie a počítačovej grafiky. Výtvarné práce našich žiakov každoročne vystavujeme v mestskom múzeu.

Výučba výtvarných predmetov prebieha aj v prírode, napríklad Land- art (vytváranie obrazcov z prírodnín), maliarsky plenér (maľba, kresba krajiny okolo seba) a body- art (žiaci sa stávajú súčasťou krajiny).