ZMLUVY

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zmluvy 2022

Dátum zverejnenia : 20.1.2022

Názov: Kolektívna zmluva

ZMLUVY 2021

Dátum
zverejnenia
NázovZmluvná
strana
PredmetZmluva
3.3.2021Zmluva o poskytovaní služiebMário Novák-Droomer
Murgašova 897/25
01841 Dubnica nad Váhom
poskytovanie IT služiebMARIO
4.3.2021Kolektívna zmluvaZO OZ PŠaV na Slovensku Pri ZUŠ NemšováKolektívna zmluva a zásady pre tvorbu a čerpanie socialného fonduKOLEKTIVNA ZMLUVA
2.6.2021Dodatok k zmluve č.4/2014ZŠ s MŠ V. Mitúcha
Školská 368/2,
91442, Horné Srnie
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorovSRNIE
10.9.2021Dodatok k zmluve č.4/2014ZŠ s MŠ V. Mitúcha
Školská 368/2,
91442, Horné Srnie
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorovSRNIE 2021
10.9.2021Dodatok č. 4 k zmluve č.1/2017ZŠ s MŠ M. Rešetku
Horná Súča 242
913 33
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorovH.SUCA 2021
10.9.2021Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1/2018Katolícka spojená škola
Školská 9
91441 Nemšová
Dodatok k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorovKSS 2021
10.9.2021Dodatok č. 7 k Zmluve č. 1/2014ZŠ s MŠ, Skalka nad Váhom 103,
913 31
Dodatok k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorovSKALKA_001
10.9.2021Dodatok č. 8 k zmluve č. 2/2014ZŠ s MŠ Soblahov 404,
91338
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorovSOBLAHOV 2021
1.10.2021Dodatok č. 2 k zmluve č. 8/2018ZŠ s MŠ J. Lipského, Trenč. Stankovce 405,
913 11
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorovSTANKOVCE
1.10.2021Dodatok č. 8 k zmluve č. 2/2014ZŠ s MŠ J. Smreka,
Melčice Lieskové 377, 913 05
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorovMELCICE 2021
9.11.2021Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a.s.
Metodova 8,
021 08 Bratislava
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebORANGE 2021
9.11.2021Poistná zmluva č. 4106472300BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.,
Plynárenská 7/C
82109 Bratislava
Poistná zmluva - poistenie zariadeniaORANGE POIST

ZMLUVY 2020

Dátum
zverejnenia
NázovZmluvná stranaPredmetZmluva
13.2.2020Licenčná zmluvaVema, s.r.o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
Licenčná zmluva - oprávnenie na užívanie programového vybaposkytnutie oprávnení na používanie programového vybaveniaVEMA 3
13.2.2020Licenčná zmluvaVema, s.r.o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
Licenčná zmluva - oprávnenie na užívanie programového vybaveniaVEMA 4
5.6.2020Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZPFIBEZ, s.r.o.,
Matice slovenskej 284/12,
911 05 Trenčín
Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZPFIBEZ
5.6.2020Zmluva o združenej dodávke zemného plynuCYEB s.r.o.
Záhradnícka 10
945 01 Komárno
Zmluva o združenej dodávke zemného plynuCYEB
15.9.2020Dodatok č. 6 k zmluve č. 1/2014 o nájme nebytových priestorovZŠ s MŠ
Skalka nad Váhom 103
913 31
Dodatok č. 6 k zmluve č. 1/2014 o nájme nebytových priestorov na školský rok 2020/2021SKALKA nad Váhom
15.9.2020Dodatok č. 3 k zmluve č.1/2017 o nájme nebytových priestorovZŠ s MŠ M. Rešetku
Horná Súča 242
91333
Dodatok č. 3 k zmluve č.1/2017 o nájme nebytových priestorov na školský rok 2020/2021HORNÁ SÚČA
15.9.2020Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve č.2/2014 o prenájme učebneZŠ s MŠ
Soblahov 404
Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve č.2/2014 o prenájme učebne na školský rok 2020/2021SOBLAHOV
16.10.2020Dodatok č. 11 k zmluve č.01/2009
o nájme nebytového priestoru
ZŠ s MŠ J. Smreka
Melčice Lieskové
Dodatok č. 11 k zmluve č.01/2009
o nájme nebytového priestoru na školský rok 2020/2021
MELCICE
29.10.2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskyt. služieb cez partnerskú DSL sieť + Dodatok k dodatkuOrange Slovensko a.s.
Metodova 8
82108 BA
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskyt. služieb cez partnerskú DSL sieťORANGE 1_001PL
ORANGE 1
29.10.2020Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko a.s.
Metodova 8
82108 BA
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - zmena účastníckeho programu
ORANGE 3
29.10.2020Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko a.s.
Metodova 8
82108 BA
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - zmena účastníckeho programuORANGE 4Vi
29.10.2020Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko a.s.
Metodova 8
82108 BA
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - zmena účastníckeho programuORANGE 5
29.10.2020Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenieOrange Slovensko a.s.
Metodova 8
82108 BA
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
20.11.2020Dodatok k zmluve č.4/2014 o nájme nebytových priestorovZŠ s MŠ V. Mitúcha
Školská 368/2
91442 Horné Srnie
Dodatok k zmluve č.4/2014 o nájme nebytových priestorov na školský rok 2020/2021SRNIE
20.11.2020Dodatok č.7 k zmluve o prenájme priestorov ZŠ zo dňa 1.7.2015ZŠ s MŠ S.Timona
Trenčianska Turná 30
913 21
Dodatok č.7 k zmluve o prenájme priestorov ZŠ s MŠ S. Timona, Tr. Turná 30, za účelom výučny umeleckých predmetov zo dňa 1.7.2015 na školský rok 2020/2021TURNA

Zmluvy 2019

Dátum zverejneniaNázovZmluvná stranaPredmetZmluva
15.2.2019Dodatok č.6 k zmluve o prenájme priestorov ZŠZŠ s MŠ S. Timona
Trenč. Turná 30
91321
Dodatok č.6 k zmluve o prenájme priestorov ZŠTRENC.TURNA
11.3.2019Zmluva o zabezpečení činností ochrany pred požiarmiMarta Štefulovázmluva o zabezpečení činností ochrany pred požiarmiSTEFULA 2019
11.3.2019Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VUB Biznis účetVUB, a.s.,
Mlynské nivy 1
82990 Bratislava 25
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VUB Biznis účetVUB 2
11.3.2019Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VUB Biznis účetVUB, a.s.,
Mlynské nivy 1
82990 Bratislava 25
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VUB Biznis účetVUB1
2.5.2019Dodatok č.1 k Zmluve č. ZO/2018A13158-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os.údájov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľaosobnyudaj.sk, s.r.o.Dodatok č.1 k Zmluve
(predĺženie zmluvy na dobu neurčitú)
OS.UDAJ 2019
11.10.2019Dodatok č.5 k zmluve o nájme nebytových priestorovZŠ s MŠ
Drietoma 453
Dodatok č.5 k zmluve o nájme nebytových priestorovDRIETOMA
11.10.2019Dodatok č. 1 k zmluve č. 8/2018 o nájme nebytových priestorovZŚ J Lipského s MŠ
Trenčianske Stankovce 405
91311
Dodatok č. 1 k zmluve č. 8/2018 o nájme nebytových priestorovTR.STAN
11.10.2019Dodatok k zmluve č. 4/2014 o nájme nebytových priestorovZŠ s MŠ V. Mitúcha,
Školská 368/2
91442 Horné Srnie
Dodatok k zmluve č. 4/2014 o nájme nebytových priestorovSRNIE
11.10.2019Dodatok č.6 k nájomnej zmluve č.2/2014 o prenájme učebneZŠ s MŠ
Soblahov 404
Dodatok č.6 k nájomnej zmluve č.2/2014 o prenájme učebneSOBLAHOV
11.10.2019Dodatok č. 5 k zmluve č.1/2014 o nájme nebytových priestorovZŠ s MŠ
Skalka nad Váhom 103
Dodatok č. 5 k zmluve č.1/2014 o nájme nebytových priestorovSKALKA
11.10.2019Zmluva o nájme č.16/2019 o nájme a prenájme nebytových priestorovZákladná škola
Janka Palu 2
91441 Nemšová
Zmluva o nájme č.16/2019 o nájme a prenájme nebytových priestorovNEMSOVA
11.10.2019Dodatok č.10 k zmluve 01/2009 o nájme nebytových priestorovZŠ s MŠ J. Smreka
Melčice - Lieskové
Dodatok č.10 k zmluve 01/2009 o nájme nebytových priestorovMELCICE
11.10.2019Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2018 o nájme nebytových prestorovKatolícka spojená škola, Školská 9, 91441 NemšováDodatok č. 1 k zmluve č. 1/2018 o nájme nebytových prestorovKSS
11.10.2019Dodatok č. 2 k zmluve 1/2017 o nájme nebytových priestorovZŠ s MŠ M. Rešetku
Horná Súča 242
Dodatok č. 2 k zmluve 1/2017 o nájme nebytových priestorovHORNA SUCA
22.11.2019Licenčná zmluvaVema, s.r.o.
Plynárenská 7/C
82109 Bratislava
Licenčná zmluva- poskytnutie oprávnení na používanie programového vybaveniaVEMA 1
22.11.2019Licenčná zmluvaVema, s.r.o.
Plynárenská 7/C
82109 Bratislava
Licenčná zmluva-
poskytnutie oprávnení na používanie programového vybavenia
VEMA 2

Zmluvy 2018

Dátum
zverejnenia
NázovZmluvná stranaPredmetZmluva
9.1.2018Dodatok č.1
k Zmluve č. 2015/001 o zabezpečení činnosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a poskytovaní zdravotného dohľadu nad prac. podmienkami
PYROSLOVAKIA s.r.o.Dodatok k zmluve - zmena osoby v zastúpení spol. Pyroslovakia s.r.o.PYRO 2019
17.1.2018Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko,a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebORANGE-DODATOK
ORANGE-SUHLAS-ZML
ORANGE-NAKUP
ORANGE-PRILOHA-PONUKA
17.1.2018Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko,a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - internetORANGE-INTERNET
ORANGE-SUHLAS-NET
21.2.2018Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služiem VÚB Biznis účetVÚB, a.s.
Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava 25
Zmluva o zmene bežného účtu na Biznis účetVUB1

VUB 2
30.4.2018Zmluva o výkone zodpovednej osoby č. ZO /2018A13158-1Osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska5
04001 Košice
o zabezpečení výkonučinnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľaOSOBNY UDAJ
28.5.2018Dodatok č. 1 k zmluve č. 2015/001Pyroslovakia, s.r.o.
Ľ. Stárka 2722
91105 Trenčín
dodatok vo veci zmeny sídla a osoby v zastúpeníPYROSL.DOD1
28.5.2018Zmluva o spracúvaní osobných údajovSENZIO, s.r.o.
Veľké Uherce 137
95841 Veľké uherce
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľomSENZIO ZMLUVA
28.5.2018Zmluva o spracovaní os.údajov pre BOZPPyroslovakia, s.r.o.
Ľ. Stárka 2722
91105 Trenčín
Spracovanie osobných údajov sprostredkovateľomPYROSLOVAKIA
28.5.2018Zmluva o spracovaní os.údajov pre služby požiarnej ochranyMarta Štefulová
Trenčianska 1296/10
91441 Nemšová
Spracovanie osobných údajov sprostredkovateľomSTEFULA
4.6.2018Dodatok č. 4 k zmluve o prenájme priestorov ZŠ a MŠ Samuela TimonaZŠ a MŠ Samuela Timona
Trenč. Turná 30
91321
Dodatok č. 4 k zmluve o prenájme priestorov ZŠ a MŠ Samuela TimonaTR.TURNA
5.10.2018Dodatok č. 5 k zmluve o prenájme priestorov ZŠ a MŠ Samuela TimonaZŠ a MŠ Samuela Timona
Trenč. Turná 30
91321
Dodatok č. 5 k zmluve o prenájme priestorov ZŠ a MŠ Samuela TimonaTURNA 2018
5.10.2018Zmluva č. 8/2018 o nájme nebytových priestorovZŠ s MŠ J. Lipského, Trenč. Stankovce 405,
913 11
Zmluva č. 8/2018 o nájme nebytových priestorovTR.STAN.2018
5.10.2018Dodatok k zmluve č.4/2014 o nájme nebytových priestorovZŠ s MŠ V. Mitúcha,
Školská 368/2
91442 Horné Srnie
Dodatok k zmluve č.4/2014 o nájme nebytových priestorovSRNIE
5.10.2018Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 2/2014 o prenájme učebneZŠ s MŠ
Soblahov 404
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 2/2014 o prenájme učebneSOBLAHOV 2018
5.10.2018Dodatok č. 5 k zmluve č. 1/2014 o nájme nebytových priestorovZŠ s MŠ
Skalka nad Váhom 103
Dodatok č. 5 k zmluve č. 1/2014 o nájme nebytových priestorovSKALKA 2018
5.10.2018Zmluva o nájme č.1/2018 o nájme a podnájme nebytových priestorovKatolícka spojená škola, Školská 9, NemšováZmluva o nájme č.1/2018 o nájme a podnájme nebytových priestorovKSS ZMLUVA
5.10.2018Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2018 o nájme nebytových priestorovZŠ s MŠ M. Rešetku, Horná Súča 242Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2018 o nájme nebytových priestorovH.SUCA 2018
5.10.2018Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorovZŠ s MŠ
Drietoma 453
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorovDRIETOMA 2018
25.10.2018Dodatok č. 9 k zmluve č. 1/2019 o nájme nebytových priestorovZŠ s MŠ J. Smreka
Melčice - Lieskové
Dodatok č. 9 k zmluve č. 1/2019 o nájme nebytových priestorovMELCICE
21.12.2018Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko,a.s.Dodatok k zmluve
poskytovaní verejných služieb
ORANGE
ORANGE-1

ZMLUVY 2017

Dátum zverejneniaNázovZmluvná stranaPredmetZmluva
9.1.2017Licenčná zmluvaVema, s.r.o.
Plynárenská 7/C
Bratislava
poskytnutie oprávnenia na užívanie licencieVema
26.1.2017Zmluva o spôsobe rozúčtovania a úhrady odberu vodyMŠ Odbojárov
Nemšová
spôsob rozúčtovania,platobné podmienky odberu vodyMaterská škola
26.1.2017Komisionárska zmluvaLe cheque dejeneur,s.r.o.
Tomášiková 23/D
Bratislava
Zabezpečenie poskytovania služieble cheque dejaneur

le cheque dejaneur - OP
20.2.2017Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavyZápadoslovenská distribučná, a.s.
Čuleňova 6
Bratislava
vytvorenie materiálno-technických podmienok pre distribúciu elektriny do odberného miestaZápadoslovenská distribučnárevízna správa
24.2.2017Súhrnný návrh poistnej zmluvyAllianz -Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4,
Bratislava
pripoistenie budovyScan_20171019_100601
2.10.2017Dodatok 2 k zmluve o dodávke plynuSPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
bratislava
Dodatok 2 k zmluve o dodávke plynuSPP1
2.10.2017Dodatok 2 k zmluve o dodávke plynuSPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
Dodatok 2 k zmluve o dodávke plynuSPP2
18.10.2017Dodatok č. 8 k Zmluve č. 01/2009ZŠ s MŠ J.Smreka
Melčice Lieskové
Prenájom nebytových priestorov na šk.rok 2017/2018dodatok č.8
18.10.2017Dodatok č. 3 k zmluve
o nájme nebytových
ZŠ s MŠ DrietomaPrenájom nebytových priestorov na šk.rok 2017/2018Drietoma
18.10.2017Zmluva č. 1/2017ZŠ s MŠ Horná SúčaO nájme nebytových priestorovHorná Súča
18.10.2017Dodatok č.3ZŠ J. Lipského s MŠ
Trenčianske Stankovce
Prenájom nebytových priestorov na šk.rok 2017/2018Tr. Stankovce
18.10.2017Dodatok k zmluve č.4/2014ZŠ s MŠ Václava Mitúcha , Horné SrnieNájom nebytových priestorovScan_20171123_131722
18.10.2017Zmluva o nájme č. /2017Základná škola,
J.Palu 2, Nemšová
Nájom a podnájom nebytových priestorovNemšová
18.10.2017Dodatok č.4 k nájomnej zmluve č. 2/2014ZŠ s MŠ Soblahov
Soblahov 404
Prenájom učebneScan_20171123_131053
18.10.2017Dodatok č. 4 k zmluve č. 1/2014ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom,
Skalka nad Váhom 103
Nájom nebytových priestorovScan_20171123_130854
18.10.2017Dodatok č.3 k zmluve o prenájme zo dňa 1.7.2015ZŠ s MŠ Samuela Timona, Tr. Turná 30Prenájom priestorov ZŠ za účelom výučby umeleckých predmetovDoc20180110115127

Zmluvy 2016

Dátum zverejneniaNázovZmluvná stranaPredmetZmluva
25.1.2016Licenčná zmluvaVema, s.r.o.
Plynárenska 7/C
82109 Bratislava
poskytnutie oprávnení na užívanie programového vybaveniaZZ_2
26.2.2016Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, s.r.o.
Metodova 8,
82108 Bratislava
príloha k zmluve o pripojení pevného internetuorange_priloha
orange_dodatokorange_priloha_1
26.2.2016Dodatok k zmluve
poskytovaní verejných služieb
Orange Slovensko, s.r.o.
Metodova 8,
82108 Bratislava
dodatok, ktorým sa upravujú podmienky na využívanie elektronických komunikačných služieborange_dodatok_1orange_priloha_001----
19.4.2017zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služiebDôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Einsteinova25,
Bratislava
zefektívnenie komunikácie medzi zmluvnými stranami prostredníctvom využívania elektronických služiebDôvera
2.9.2016Zmluva o výpožičke majetkuMŠ Odbojárov
Nemšová
Požičanie technického zariaeniaskolka
2.9.2016Sublicenčná zmluva na používanie iZUŠSenzio, s.r.o.
Nad bytovkami 137
Veľké Uherce
Udelenie súhlasu na využívanie licencieizus
2.9.2016Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajovSenzio, s.r.o.
Nad bytovkami 137
Veľké Uherce
zabezpečenie ochrany osobných údajovosobne_udaje
2.9.2016 Súhrnný návrh poistnej zmluvyAllianz- Slovenská poisťovňa,a.s.
Dostojevského rad 4,
Bratislava
prepracovanie na novú PZ08-2016
10.9.2016Dodatok č.3 k zmluve č. 1/2014ZŠ s MŠ M. Rešetku, Horná SúčaPrenájom nebytových priestorovhorna_suca
10.9.2016Dodatok k zmluve č. 4/2014 o nájme nebytových priestorovZŠ s MŠ Václava Mitúcha, Horné SrniePrenájom nebytových priestorov
10.9.2016Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorovZŠ s MŠ DrietomaPrenájom nebytových priestorovdrietoma
10.9.2016Zmluva č. 03/2016 o nájme nebytových priestorovZŠ s MŠ R. Hečku, Dolná SúčaPrenájom nebytových priestorovdolna_suca
10.9.2016Dodatok č.3ZŠ s MŠ Skalka nad VáhomPrenájom nebytových priestorovskalka
10.9.2016Dodatok č.7 k zmluve č. 1/2009 o nájme nebytových priestorovZŠ s MŠ Melčice LieskovéPrenájom nebytových priestorovmelcice
10.9.2016Dodatok č.3 k nájomnej zmluve č. 2/2014ZŠ s MŠ SoblahovPrenájom nebytových priestorovsoblahov
10.9.2016Dodatok č.2 k Zmluve o nájme priestorovZŠ s MŠ Samuela Timona ZŠ s MŠ Jána Lipského, Tr. Stankovcetren.turna
30.9.2016Zmluva o dodávke plynu a Dodatky č.01 Fixná cena 12Slovenský plynárenský priemysel, a.s.SPP1
19.10.2016Dodatok č. 2 k zmluve č. 6/2014 o nájme nebytových priestorovZŠ s MŠ Jána Lipského, Tr. StankovceZŠ s MŠ Jána Lipského, Tr. Stankovce
19.10.2016Zmluva o obchodnej spolupráciDAMITO, s.r.o.
Brunovce 86
Brunovce
záväzok spol Damito dodávať škole objednaný tovardamito
19.9.2016Súhrnný návrh poistnej zmluvyAllianz- Slovenská poisťovňa,a.s.
Dostojevského rad 4,
Bratislava
poistenie majetkuallianz7.10.2016
12.12.2016Rámcová zmluva o združenej dodávke elektrinySlovakia energy,s.r.o.
Plynárenská 7/A.
Bratislava
zabezpečenie elektriny do odberných miestslovakia en.1

slovakia energy