Vyhodnotenie súťaže Návrh obálky žiackej knižky

       Aj v tomto školskom roku sme vyhlásili súťaž s názvom Návrh obálky žiackej knižky, do ktorej sa mohli zapojiť žiaci výtvarného odboru na všetkých elokovaných pracoviskách. Dali sme tak možnosť žiakom vytvoriť si originálne žiacke knižky pre hudobný, výtvarný a tanečný odbor, kedže sa najlepšie tri práce posielajú do tlačiarní.      Najlepšie sa umiestnili žiaci pod vedením p.uč. Bc. Ivany Žalúdekovej z Trenčianskych Stankoviec a z Drietomy: Návrh obálky žiackej knižky pre výtvarný odbor: Vanesa Bečárová (13rokov), Drietoma:                                   Návrh obálky žiackej...