NOVINKY

Prijímacie skúšky 

Dňa 22.5.2018 od 14:00 – 17:00 hod. sa uskutočnia prijímacie skúšky do výtvarného, tanečného  odboru v ZŠ s MŠ J.Lipského v Tr. Stankovciach.

Na štúdium vo všetkých odboroch prijímame  deti, ktoré dovŕšia k 1.9.2018 6 rokov. 

Plagát si pozrite tu – Prijímačky Tr.Stankovce 2018