NOVINKY

Prijímacie skúšky 

Dňa 23.-24.5.2018 od 14:00 – 17:00 hod. sa uskutočnia prijímacie skúšky do výtvarného, tanečného a hudobného odboru v  ZUŠ Nemšová.