NOVINKY

Prijímacie skúšky 

Dňa 22.5.2018 od 14:00 – 16:00 hod. sa uskutočnia prijímacie skúšky do tanečného a výtvarného odboru v ZŠ s MŠ V. Mitúcha v Hornom Srní.

Na štúdium vo všetkých odboroch prijímame  deti, ktoré dovŕšili k 1.1.2018 5 rokov. 

Plagát si môžete pozrieť tu – Prijímačky Srnie 2018