TANEČNÝ ODBOR

Štúdium v tanečnom odbore je rozdelené na prípravné štúdium a základné štúdium.

Prípravné štúdium  je určené žiakom predškolského veku (vek minimálne 5 roky), dĺžka štúdia je minimálne jeden rok, maximálne dva roky . V rámci predmetu hudobno-pohybová výchova sa deti hravou formou  učia základným elementárnym tanečným prvkom, správnemu držaniu tela a orientácii v priestore.

Základné štúdium je určené pre deti od 7 rokov. V prvej časti základného štúdia sa venujeme tanečnej príprave , kreatívnemu tancu a základom klasického a ľudového tanca. V druhej časti vyučujeme klasický tanec, ľudový tanec a džez.

Okrem povinných predmetov sa venujeme choreografiám v štýle ľudového, klasického či džezového tanca, show dance, disco dance, hip hop  a breakdance, mažoretkovému športu a základom gymnastiky.