SOBLAHOV

Elokované pracovisko:

Základná škola s materskou školou

913 38 Soblahov 404

 

Hudobný odbor:

Markech Slavomír – zobcová flauta, B trubka

Edita Varhaníková – klavír

Mgr. Dovinová Aneta – spev

Mgr. Veronika Tvrdoňová, DiS. art. – zobcová flauta, priečna flauta 

 

Tanečný odbor: 

Mgr. art. Veronika Miščíková