SOBLAHOV

Elokované pracovisko:

Základná škola s materskou školou

913 38 Soblahov 404

Hudobný odbor:

Markech Slavomír – zobcová flauta, B trubka

Edita Varhaníková – klavír

Markech Slavomír – dychové nástroje

Mgr. Veronika Tvrdoňová, DiS. art. – zobcová flauta, priečna flauta