NOVINKY

Prijímacie skúšky na šk. rok 2019/2020

Prijímacie skúšky 

Dňa 14.5.2018 od 13:30 – 16:30 hod. sa uskutočnia prijímacie skúšky do výtvarného, tanečného a hudobného odboru(klavír)  v ZŠ s MŠ Jána Smreka v Melčiciach.

Na štúdium vo všetkých odboroch prijímame  deti, ktoré dovŕšili k 1.1.2018 5 rokov. 

Plagát si pozrite tu – Prijímačky Melčice 2018

Pozvánka na Mikulášsky koncert žiakov hudobného a tanečného odboru