TRENČIANSKA TURNÁ

Elokované pracovisko:

ZŠ s MŠ Samuela Timona

913 21 Trenčianska Turná 30

 

Hudobný odbor:

Edita Varhaníková – klavír

Markech Slavomír – zobcová flauta, B trubka

Husár Matúš – husle

Mgr. Veronika Tvrdoňová – zobcová flauta, priečna flauta

Marek Piliš – gitara

 

Tanečný odbor:

Mgr. Ondrovič Vladimír