TRENČIANSKE STANKOVCE

Elokované pracovisko:

ZŠ Jána Lipského s materskou školou

913 11 Trenčianske Stankovce 405

Hudobný odbor:

Mgr. Tvrdoňová Veronika, DiS. art. – dychové nástroje

Dušan Stehlík – dychové nástroje

Tanečný odbor:

Jozef Čakloš, DiS. art.

Výtvarný odbor:

Bc. Žalúdeková Ivana