TRENČIANSKE STANKOVCE

Elokované pracovisko:

ZŠ Jána Lipského s materskou školou

913 11 Trenčianske Stankovce 405

 

Tanečný odbor:

Mgr. Ondrovič Vladimír

Jozef Čakloš

 

Výtvarný odbor:

Bc. Žalúdeková Ivana