MELČICE – LIESKOVÉ

Elokované pracovisko:

ZŠ s MŠ Jána Smreka

913 05 Melčice – Lieskové 377

 

Hudobný odbor:

Jakub Cigánik – klavír

Slavomír Markech – dychové nástroje 

 

Tanečný odbor:

Jozef Čakloš

 

Výtvarný odbor:

Bc. Ivana Žalúdeková