MELČICE – LIESKOVÉ

Elokované pracovisko:

ZŠ s MŠ Jána Smreka

913 05 Melčice – Lieskové 377

Hudobný odbor:

Mgr. Hodgkinson Lucia – klavír

Slavomír Markech – dychové nástroje

Tanečný odbor:

Jozef Čakloš, DiS. art.

Výtvarný odbor:

Bc. Ivana Žalúdeková