Vyučovanie od 24.5.2021

Vážení rodičia, milí žiaci, od 24.5.2021 bude prebiehať vyučovanie vo všetkých odboroch opäť prezenčnou formou v Nemšovej i na všetkých elokovaných pracoviskách. Žiaci všetkých ročníkov a všetkých odborov, v individuálnych aj skupinových predmetoch môžu navštevovať vyučovanie podľa rozvrhu hodín a po dohode s ich triednym učiteľom. Žiaci predložia Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti každých 14 dní, pri vyučovaní je potrebné rúško, žiaci spevu a hry na dychové nástroje rúško pri vyučovaní nepoužívajú, v priestoroch školy mimo triedy však musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Tešíme sa na všetkých našich mladých umelcov. Bezinfekcnost-ziakStiahnuť

Nemšovský slávik

Napriek epidemiologickej situácii, kedy nemôžeme vyučovať spev prezenčnou formou sa naši žiaci poctivo pripravovali a so svojimi pedagógmi komunikovali počas online stretnutí. Preto sme sa rozhodli, že aj v tomto školskom roku sa uskutoční spevácka súťaž Nemšovský slávik. Avšak prvýkrát má podobu internej súťaže. Zúčastnilo sa jej 17 žiakov, ktorí súťažili v štyroch vekových kategóriách. Súťažiaci sa predstavili s jednou ľudovou piesňou a s piesňou podľa vlastného výberu. Umiestnenie súťažiacich: 1.kategória 1.miesto Katarína Blašková 2.miesto Nina Balajová 3. miesto Magdaléna Chupáčová 2.kategória 1.miesto Klára Orságová 2.miesto Jasmína Navrátilová 3. miesto Lukáš Miškech 3.kategória 1. miesto Ela Luprichová 2.miesto Timea Kašlíková...