Jarný koncert žiakov hudobného odboru

Po dlhej koncertnej prestávke sme opäť zahájili koncerty i v Nemšovej. Náš prvý Jarný koncert 5.4.2022 bol plný radosti a nadšenia z opäť plnej sály divákov. Naši mladí hudobníci sa predstavili so svojimi sólovými skladbami i v komorných zoskupeniach. Múzeom sa ozývali ladné tóny klavíra, huslí, heligónky a spevu. Všetci sme mali opäť veľkú radosť z hudobného umenia. Na našom prvom Jarnom koncerte sa predstavili žiaci z tried pani učiteľky E. Varhaníkovej, I. Pružincovej, L. Ondrušíkovej, V. Sirotnej Šutej, pána učiteľa M. Muntága, V. Vavra, M. Pružinca. Na klavíri doprevádzala účinkujúcich p.uč. Lesia Lebiha Na druhom Jarnom koncerte 6.4.2022 sa...

Vyučovanie od 24.5.2021

Vážení rodičia, milí žiaci, od 24.5.2021 bude prebiehať vyučovanie vo všetkých odboroch opäť prezenčnou formou v Nemšovej i na všetkých elokovaných pracoviskách. Žiaci všetkých ročníkov a všetkých odborov, v individuálnych aj skupinových predmetoch môžu navštevovať vyučovanie podľa rozvrhu hodín a po dohode s ich triednym učiteľom. Žiaci predložia Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti každých 14 dní, pri vyučovaní je potrebné rúško, žiaci spevu a hry na dychové nástroje rúško pri vyučovaní nepoužívajú, v priestoroch školy mimo triedy však musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Tešíme sa na všetkých našich mladých umelcov. Bezinfekcnost-ziakStiahnuť

Nemšovský slávik

Napriek epidemiologickej situácii, kedy nemôžeme vyučovať spev prezenčnou formou sa naši žiaci poctivo pripravovali a so svojimi pedagógmi komunikovali počas online stretnutí. Preto sme sa rozhodli, že aj v tomto školskom roku sa uskutoční spevácka súťaž Nemšovský slávik. Avšak prvýkrát má podobu internej súťaže. Zúčastnilo sa jej 17 žiakov, ktorí súťažili v štyroch vekových kategóriách. Súťažiaci sa predstavili s jednou ľudovou piesňou a s piesňou podľa vlastného výberu. Umiestnenie súťažiacich: 1.kategória 1.miesto Katarína Blašková 2.miesto Nina Balajová 3. miesto Magdaléna Chupáčová 2.kategória 1.miesto Klára Orságová 2.miesto Jasmína Navrátilová 3. miesto Lukáš Miškech 3.kategória 1. miesto Ela Luprichová 2.miesto Timea Kašlíková...