Návrat žiakov do škôl


Od 11. 01. 2021 sa pokračujeme vo vyučovaní na našej škole dištančným spôsobom .

Návrat žiakov do Základnej umeleckej školy Nemšová sa odkladá, ďalší najbližší termín návratu včas oznámime. Budeme sa riadiť rozhodnutím MŠVVaŠ SR.


Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *