OZNAM

Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 5.2.2021 ,uznesenia vlády SR č. 77 zo dňa 5.2.2021 a po dohode so zriaďovateľom obnovujeme od 8.2.2021 prezenčné vyučovanie v Nemšovej i na elokovaných pracoviskách pre žiakov vo veku I. stupňa ZŠ  v individuálnej forme vyučovania okrem vyučovania spevu a hry na dychové nástroje.

Vyučovanie skupinovej formy vyučovania a vyučovanie hry na dychové nástroje a spevu ako aj vyučovanie žiakov individuálnej formy vyučovania vo veku II. stupňa ZŠ a starších naďalej prebieha dištančnou formou.

Nástup na prezenčnú formu vyučovania je dobrovoľný, podmienkou je však vyplnenie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti dieťaťa a zákonného zástupcu . Nástup dieťaťa na prezenčnú formu vzdelávania je podmienený negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19 jedného zo zákonných zástupcov, ktorí žijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti alebo potvrdením o prekonaní COVID – 19 v období nie staršom ako tri mesiace.

O priebehu vyučovania Vás budú kontaktovať  triedni učitelia.

Vstup zákonných zástupcov do budovy školy je naďalej zakázaný. Žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov o dodržiavanie epidemiologických opatrení.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *