Nástup žiakov na vyučovanie

Vážení rodičia, milí žiaci. S radosťou Vám oznamujeme, že od 12.4.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie v Nemšovej i na elokovaných pracoviskách pre žiakov vo veku I. stupňa ZŠ  v individuálnej forme vyučovania okrem vyučovania spevu a hry na dychové nástroje. Vyučovanie skupinovej formy vyučovania a vyučovanie hry na dychové nástroje a spevu ako aj vyučovanie žiakov individuálnej formy vyučovania vo veku II. stupňa ZŠ a starších naďalej prebieha dištančnou formou. Nástup na prezenčnú formu vyučovania je dobrovoľný, podmienkou je však vyplnenie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktorého prílohou je negatívny výsledok testu na ochorenie COVID – 19 jedného zo zákonných zástupcov, ktorí žijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie...

OZNAM

Vážení rodičia. Podľa vyjadrenia RÚVZ v Trenčíne sa musia žiaci pri nástupe do školy preukázať Čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu OBIDVOCH zákonných zástupcov alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19. V prípade, že toto vyhlásenie s prílohou neodovzdáte, dieťa nemôže nastúpiť na vyučovanie. Čestné vyhlásenie potrebné k nástupu dieťaťa do školy si môžete stiahnuť pod textom. Vyučovanie skupinovej formy vyučovania a vyučovanie hry na dychové nástroje a spevu ako aj vyučovanie žiakov individuálnej formy vyučovania vo veku II. stupňa ZŠ a starších naďalej prebieha dištančnou formou. O priebehu vyučovania Vás budú kontaktovať  triedni učitelia. Vstup zákonných zástupcov do budovy školy...

OZNAM

Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 5.2.2021 ,uznesenia vlády SR č. 77 zo dňa 5.2.2021 a po dohode so zriaďovateľom obnovujeme od 8.2.2021 prezenčné vyučovanie v Nemšovej i na elokovaných pracoviskách pre žiakov vo veku I. stupňa ZŠ  v individuálnej forme vyučovania okrem vyučovania spevu a hry na dychové nástroje. Vyučovanie skupinovej formy vyučovania a vyučovanie hry na dychové nástroje a spevu ako aj vyučovanie žiakov individuálnej formy vyučovania vo veku II. stupňa ZŠ a starších naďalej prebieha dištančnou formou. Nástup na prezenčnú formu vyučovania je dobrovoľný, podmienkou je však vyplnenie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti dieťaťa a zákonného zástupcu . Nástup dieťaťa na prezenčnú formu vzdelávania je...

Pozvánka

Milí rodičia, deti… dovoľujeme si pozvať Vás na počúvanie relácie LUNAPARK už túto nedeľu 18.10.2020 v čase od 9.00 do 10.00 h. V rubrike audio rozprávka sa predstavia herci Literárno – dramatického odboru ZUŠ Nemšová. Dovoľujeme si poslať Vám link, prostredníctvom ktorého si môžete vypočuť reláciu pre deti LUNAPARK už túto nedeľu 18.10.2020 v čase od 9.00 -10.00 h. V rubrike Audio rozprávka zaznejú dve Ezopove bájky, z knihy, ktorú nám darovalo vydavateľstvo BUVIK. Orol a líška načítala Natália Miškechová a Prasiatko a ovce načítali Janka Koníčková, Adam Ďuriš, Emka Vargicová a Natália Miškechová. Postupne budeme vysielať ďalšie bájky, básne,...

OZNAM

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR bude od 12.10.2020 až do odvolania prebiehať vyučovanie tanečného, výtvarného, literárno-dramatického odboru a vyučovanie hudobnej náuky dištančnou formou.