Jarný koncert žiakov hudobného odboru

Po dlhej koncertnej prestávke sme opäť zahájili koncerty i v Nemšovej. Náš prvý Jarný koncert 5.4.2022 bol plný radosti a nadšenia z opäť plnej sály divákov. Naši mladí hudobníci sa predstavili so svojimi sólovými skladbami i v komorných zoskupeniach. Múzeom sa ozývali ladné tóny klavíra, huslí, heligónky a spevu. Všetci sme mali opäť veľkú radosť z hudobného umenia.🌸 Na našom prvom Jarnom koncerte sa predstavili žiaci z tried pani učiteľky E. Varhaníkovej, I. Pružincovej, L. Ondrušíkovej, V. Sirotnej Šutej, pána učiteľa M. Muntága, V. Vavra, M. Pružinca. Na klavíri doprevádzala účinkujúcich p.uč. Lesia Lebiha

Na druhom Jarnom koncerte 6.4.2022 sa predstavili žiaci z tried pani učiteľky S. Boďovej, Z. Púčkovej, pána učiteľa K. Liptáka, M. Orechovského a M. Muntága. Svojou hrou na hudobných nástrojoch potešili oko i ucho každého diváka v sále a zožali veľký potlesk. Z ich hry bolo cítiť, že hudobné umenie majú v srdci a robí im veľkú radosť.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *