Pracovná ponuka

ZUŠ Nemšová príjme do pracovného pomeru s nástupom od 01.09.2018 učiteľa HRY NA DREVENÉ DYCHOVÉ NÁSTROJE na čiastočný úväzok.  Žiadosti so životopisom a telefónnym kontaktom zasielajte na adresu: ZUŠ Nemšová, Ľuborčianska 2, 91441 Nemšová alebo na mail: zusnemsova@gmail.com

PRIJÍMACIE SKÚŠKY na elokovaných pracoviskách

Prehľad termínov prijímacích skúšok na elokovaných pracoviskách: Trenčianska Turná         – 15.5.2018  14:00 – 17:00 hod. Trenčianske Stankovce  – 22.5.2018 14:00 – 17:00 hod. Melčice – Lieskové           – 14.5.2018  13:30 – 16:30 hod.  Drietoma                           – 21.5.2018  14:00 – 17:00 hod. Soblahov                           – 18.5.2018  14:00 – 17:00 hod. Dolná Súča                       – 21.5.2018  14:00 – 17:00 hod. Horná Súča       ...

Vyhodnotenie súťaže Návrh obálky žiackej knižky

       Aj v tomto školskom roku sme vyhlásili súťaž s názvom Návrh obálky žiackej knižky, do ktorej sa mohli zapojiť žiaci výtvarného odboru na všetkých elokovaných pracoviskách. Dali sme tak možnosť žiakom vytvoriť si originálne žiacke knižky pre hudobný, výtvarný a tanečný odbor, kedže sa najlepšie tri práce posielajú do tlačiarní.      Najlepšie sa umiestnili žiaci pod vedením p.uč. Bc. Ivany Žalúdekovej z Trenčianskych Stankoviec a z Drietomy: Návrh obálky žiackej knižky pre výtvarný odbor: Vanesa Bečárová (13rokov), Drietoma:                                   Návrh obálky žiackej...