9.4.2019 mali naši žiaci možnosť overiť si svoje vedomosti z hudobnej náuky v hudobno-teoretickej súťaži Nemšovský kľúčik.                                                                                                                           Do Do súťaže sa zapojilo 55 detí z Nemšovej, Hornej Súče, Dolnej Súče a Drietomy, ktoré sa rozdelili do dvoch kategórií. Súťažili v dvojčlenných...

DOD a prijímacie skúšky na školský rok 2019/2020

Milí rodičia, pozývame Vás a Vaše deti na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa 9.5.2019 do priestorov našej školy. Môžete si pozrieť ako u nás prebieha vyučovanie vo výtvarnom a hudobnom odbore. Keďže tanečný odbor sa vyučuje v telocvični na ZŠ Janka Palu 2 a na Katolíckej spojenej škole, DOD pre tento odbor bude 15.5.2019 v telocvični na ZŠ Janka Palu 2.  Zároveň Vás pozývame aj na prijímacie skúšky do  hudobného, výtvarného alebo tanečného odboru, ktoré sa uskutočnia v dňoch 14. a 15.5.2019 v priestoroch našej školy. Termíny prijímacích skúšok na  elokovaných pracoviskách nájdete na našej web stránke v časti POBOČKY. Srdečne...